مطالب توسط chaychi

سینه قیفی شکل (Pectus excavatum)

معرفی بیمار: خانم 52 ساله که با درد شکمی مراجعه نموده است. در منطقه سمت راست و پایین افزایش کدورت داخلی دیده می شود. در سمت راست صداهای ریوی شنیده نمی شود و اندکی شیفت مدیاستن به سمت چپ دیده می شود. بحث: سینه قیفی شکل مشترک، ناهنجاری مادرزادی از دیواره قفسه سینه قدامی است. […]