خلاصه فعالیت های من را می توان به صورت زیر خلاصه نمود.

1380: سرجیکال تکنولوژیست از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی بابل
1382: کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
1385: Reference editor، مسوول IT مجله دانشکده پزشکی
1385: طراحی و راه اندازی وب سایت اختصاصی تمام انگلیسی مجله دانشکده پزشکی به آدرس http://www.tumj.ir
1386: ادیت و ویراستاری مقالات و رفرانس‌ها و بروز رسانی سایت مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به آدرس http://tumj.tums.ac.ir
1387: عضو اجرایی و تیم IT و طراح وب سایت اولین کنگره بین المللی مدیریت راه هوایی در جراحی های سر و گردن (دانشگاه علوم پزشکی تهران) ICAAHN 2009
1388: دریافت گواهی دوره آموزشی لاپاروسکوپی پیشرفته در مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران به سرپرستی ولف آلمان
1388: از اعضای کمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی جراحی بینی و پلاستیک (خلیج فارس) بیمارستان میلاد
1388: سرجیکال تکنولوژیست، بیمارستان بهمن تاکنون
1389 – 1391: Reference editor مقالات مجله انگلیسی آکتا مدیکا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
1390: تیم لایو سرجری به همراه دکتر آپایدین، وورکشاب بین المللی راینولوژی، انجمن اتولارینگولوژی ایران به سرپرستی دکتر نراقی، بیمارستان بهمن تهران
1390: گروه IT، سومین سمپوزیوم لاپاروسکوپی جراحی زنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سرپرستی دکتر عاشق، بیمارستان بهمن تهران
1394: از اعضای انجمن علمی سرطان های زنان ایران (IRSGO)، طراحی سایت و کانال ویدیویی انجمن به آدرس irsgo.org
1395: Medical Editor: Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research (JOGCR)

مقالات:
محمد علی نویان اشرف، جلیل مکارم، فاطمه کریمی، حمیرا پیروی سرشکه، حسین چایچی نخجیر. هرنیاسیون قلب پس از رادیکال پنومونکتومی: گزارش موردی و بررسی متون. مجله دانشکده پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران. ( دوره 65 ، شماره 10، دی 1386).